Visselblåsarpolicy

Denna policy gäller för NRI Group och bolag inom koncernen:

Duri Svenska AB (556463-8855)
Lundbergs Produkter AB (556631-9629)
Jabo Nordic AB (559011-3972)
Logistik 27 AB (556890-1770)

Varför visselblåsa?
I NRI Group strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här på länken nedan eller https://nrigroup.visslan-report.se/.

Vem kan rapportera?
Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom NRI Group. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

Vad kan rapporteras?
Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?
Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras av VICI Advokatbyrå för att garantera oberoende hantering av ärenden.

Har du fler frågor?
Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna nedanstående dokument:

Fullständig visselblåsarpolicy