Retningslinjer for varsling

Disse retningslinjene gjelder for NRI Group og selskapene i konsernet:

Duri Svenska AB (556463-8855)
Lundbergs Produkter AB (556631-9629)
Jabo Nordic AB (559011-3972)
Logistik 27 AB (556890-1770)

Hvorfor varsling?
I NRI Group er vi opptatt av å ha en åpen og transparent arbeidsplass der kritikkverdige forhold ikke skal forekomme. Ved å gi deg muligheten til å varsle opprettholder vi dette sammen. Vi bruker varslingskanalen Visslan, som sikrer anonymitet og høy sikkerhet, og som du får tilgang til ved å klikke på lenken nedenfor eller https://nrigroup.visslan-report.se/.

Hvem kan rapportere?
Enkelt sagt kan du varsle om kritikkverdige forhold hvis du er eller har vært aktiv i NRI Group. Hvis du er usikker, oppfordrer vi deg til å lese mer i våre retningslinjer for varsling.

Hva kan rapporteres?
Vi oppfordrer deg til å varsle hvis du har mistanke om kritikkverdige forhold i selskapet og det er i allmennhetens interesse å få det frem i lyset. Hvis du er usikker, oppfordrer vi deg til å lese mer i våre retningslinjer for varsling. Du trenger ikke å bevise at du har en mistanke, men all varsling må skje i god tro.

Hvordan håndteres rapporteringen?
Meldinger behandles konfidensielt. Alle irrelevante personopplysninger slettes og saken oppbevares kun så lenge det er nødvendig. Våre saker håndteres av VICI Law Firm for å sikre uavhengig behandling av sakene.

Har du flere spørsmål?
Hvis du vil vite mer om vår håndtering av varslingssaker, personopplysninger eller helse- og sikkerhetsspørsmål, kan du lese dokumentene nedenfor:

Fullstendige retningslinjer for varsling