Bærekraft og miljø

Lundbergs utvikler produkter som er tilpasset det nordiske klimaet. Nøkkelen er smarte konstruksjoner med solide dimensjoner. Bærekraft handler imidlertid ikke bare om kvalitet, men også om å produsere med de riktige materialene fra de riktige kildene.

Derfor bruker vi materialer som ikke belaster miljøet unødig, og har som mål at alle produkter skal være merket med PEFC eller FSC® (FSC-C020908, spør oss hvilke produkter som er sertifisert). 

Retningslinjer for bærekraft

Vi må alle på ulike måter forholde oss til de økonomiske, miljømessige og sosiale utfordringene verden står overfor. Gjennom et helhetlig perspektiv på bærekraftsarbeidet og utvalgte fokusområder ønsker vi i NRI å ta vårt ansvar for dagens og morgendagens samfunn på en konkret måte. Vår ambisjon er at bærekraftsarbeidet skal gjennomsyre hele forretningsprosessen og kommuniseres til alle som berøres av virksomheten vår. Vi ønsker å lære, inspirere og handle. Dette er vår retning på en reise som bare så vidt har begynt.