Tietosuojakäytäntö

Nordic Room Improvement Holding AB (jäljempänä NRI Group) kunnioittaa henkilökohtaista koskemattomuutta ja oikeutta hallita omia henkilötietojaan. Nordic Room Improvement Holding AB on yhdessä sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden Duri Svenska AB:n, Lundbergs Tuotteet AB:n ja JABO Nordic AB:n kanssa, yhdessä NRI Group, henkilötietojen käsittelyn rekisterinpitäjä ja vastaa siitä, että käsittely tapahtuu sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Alla on tietoja siitä, mitä tietoja käsitellään, mihin tarkoituksiin, käsittelyn oikeusperusta, tietojen säilytysaika, oikeudet jne.

Henkilötietojen kerääminen

NRI Group kertoo avoimesti, miten ja miksi henkilötietoja kerätään ja käsitellään. Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä, kuten keräämistä, tallentamista ja käyttöä.

NRI Group käsittelee pääasiassa seuraavia henkilötietoja:
Nimi, sosiaaliturvatunnus (yksityisyrittäjäasiakkaiden osalta), yhteystiedot, osoite, maksutiedot ja asiakashistoria.
Käynnissä olevien liikekontaktien nimet ja yhteystiedot,
Aiempien liikekontaktien nimet ja yhteystiedot,
Työnhakijoiden nimet, sosiaaliturvatunnus, hakemusasiakirjat ja yhteystiedot.
NRI Group ei käsittele arkaluonteisia henkilötietoja.

NRI Group kerää henkilötietoja ensisijaisesti suoraan rekisteröidyltä asiakastilauksen, puhelinkontaktin, sähköpostin, henkilökohtaisen tapaamisen tai verkkosivuston ja sosiaalisen median kautta. Joissakin tapauksissa NRI Group kerää tietoja muilta kuin rekisteröidyltä itseltään, esimerkiksi julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja kolmansilta osapuolilta yhteystietoluetteloiden tai luottoluokituslaitosten tietojen muodossa.

Jos NRI Group kerää tietoja muulta kuin rekisteröidyltä, rekisteröidylle ilmoitetaan käsittelystä mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden kuluessa tietojen keräämisestä.

NRI Groupin suorittaman henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Sopimussuhteiden luominen ja ylläpitäminen

NRI Group käsittelee henkilötietoja valmistellessaan sopimuksia uusien asiakkaiden, toimittajien tai yhteistyökumppaneiden kanssa sekä hallinnoidakseen ja toteuttaakseen nykyisten ja entisten asiakkaiden, toimittajien tai yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyjä sopimuksia.

Yksityishenkilöinä olevien asiakkaiden henkilötietoja käsitellään NRI Groupin ja rekisteröidyn välisen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi, kuten maksujen ja toimitusten hoitamiseksi sekä valitusten ja takuuasioiden käsittelemiseksi.

Yrityskontakteja koskevat henkilötiedot rekisteröidään yhteydenpitoa varten. Käsittely perustuu NRI Groupin etuun ylläpitää liikesuhteita ja viestiä rekisteröityjen kanssa. NRI Group arvioi lähtökohtaisesti, että tämä etu on tärkeämpi kuin rekisteröityjen etu heidän henkilökohtaisen koskemattomuutensa suojaamiseksi. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan aiottuun tarkoitukseen ja vain niin kauan kuin rekisteröity on NRI Groupin liikekontakti.

Henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta NRI Group voi tehdä tarjouksia ja täyttää sopimusvelvoitteensa.

  • Rekrytoitaessa

NRI Group käsittelee rekrytointimenettelyjen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja.

Henkilötietoja saatetaan käsitellä NRI Groupin tytäryhtiöiden ja organisaatioiden, joiden kanssa NRI Group tekee yhteistyötä rekrytointiprosessissa, tietokonejärjestelmissä. NRI Group ja sen yhteistyökumppanit säilyttävät henkilötietoja rekrytointimenettelyn toteuttamiseksi tarvittavan ajan.

Rekrytointimenettelyn aikana hakijoille annetaan mahdollisuus antaa suostumuksensa siihen, että NRI Group säilyttää henkilötietoja tulevia rekrytointitarpeita varten. Hakija voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Jos rekisteröity ei enää suostu siihen, että NRI Group käsittelee henkilötietoja tulevia rekrytointimenettelyjä varten, tiedot poistetaan.

  • Käytetään markkinointiviestinnässä

NRI Group käsittelee sähköpostiosoitteita yhtiön tuotteiden suoramarkkinointia varten. Tietojen käsittely perustuu NRI Groupin etuun ylläpitää liikekontakteja ja viestiä rekisteröidyn kanssa liikekontaktina.

NRI Group katsoo, että nämä oikeutetut edut ovat tärkeämpiä kuin rekisteröidyn etu olla käsittelemättä tietoja.

  • NRI-konsernin tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja parantaminen.

NRI Group käsittelee yhtiön tuotteita ja palveluja koskevaa viestintää. Tietojen käsittely perustuu NRI Groupin etuun kehittää ja parantaa yrityksen tuotteita ja palveluja sekä tilastollisiin tarkoituksiin ja laatu- ja ympäristötyöhön.

NRI Group katsoo, että tämä etu on tärkeämpi kuin rekisteröidyn etu olla käsittelemättä tietoja.

  • Varastointiajat

Käsittely tapahtuu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, mikä tarkoittaa, että henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen kannalta. NRI Group poistaa henkilötiedot säännöllisesti, kun ne eivät enää ole merkityksellisiä niiden tarkoitusten kannalta, joita varten ne kerättiin.

Joitakin tietoja voidaan säilyttää pidempään, jos sitä vaaditaan muissa oikeudellisissa vaatimuksissa, kuten kirjanpitolaissa.

Samoja henkilötietoja voidaan säilyttää useissa eri paikoissa eri tarkoituksia varten. Tämä voi tarkoittaa sitä, että tiedot, jotka on poistettu yhdestä järjestelmästä, koska niitä ei enää tarvita, voivat jäädä toiseen järjestelmään, jossa niitä säilytetään eri oikeusperustan nojalla tai johonkin muuhun tarkoitukseen, jossa henkilötietoja edelleen tarvitaan.

Edellä mainitusta huolimatta tietoja ei koskaan säilytetä kauemmin kuin voimassa oleva henkilötietolainsäädäntö sallii.

  • Kolmansien osapuolten hallussa olevat henkilötiedot

NRI Group voi jakaa henkilötietoja NRI Groupin tietojenkäsittelijöiden kanssa. NRI Groupin tietojenkäsittelijät käsittelevät henkilötietoja NRI Groupin puolesta ja NRI Groupin ohjeiden mukaisesti. NRI Groupilla on henkilötietojen käsittelijöitä, jotka hoitavat kuljetuksia ja toimituksia, markkinointia ja IT-palveluja.

NRI Groupilla on kirjalliset sopimukset tietojenkäsittelijöidensä kanssa. Näissä sopimuksissa taataan käsiteltyjen henkilötietojen turvallisuus, ja tietojen käsittelijä sitoutuu noudattamaan NRI Groupin turvallisuusvaatimuksia ja henkilötietojen kansainvälistä siirtoa koskevia vaatimuksia.

NRI Group voi jakaa henkilötietoja oman konsernimme yritysten kanssa, jotta voimme tarjota palveluitamme ja tuotteitamme. Tämä tarkoittaa, että myös ne tarvitsevat joitakin tietoja sinusta asiakkaana.

NRI Group voi jakaa henkilötietoja alihankkijoiden, alihankkijoiden ja jälleenmyyjien kanssa asiakkaita ja yhteyshenkilöitä koskeviin hallinnollisiin tarkoituksiin sekä NRI Groupin tuotteiden suoramarkkinointiin. Jos tällaista jakamista tapahtuu, tiedot vastaanottavat yritykset ovat vastuussa henkilötiedoista. Nämä osapuolet eivät kuitenkaan saa käyttää henkilötietoja muuhun tarkoitukseen kuin palvelun tai tuotteen tarjoamiseen tai määrittelemillämme ehdoilla.

NRI Group ei koskaan myy henkilötietoja kenellekään muulle suoramarkkinointitarkoituksiin tai vastaaviin tarkoituksiin. Muutoin NRI Group luovuttaa tietoja vain, jos pakottava laki sitä edellyttää tai jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

Oikeudet

Rekisteröidyllä on sovellettavan henkilötietolainsäädännön mukaisesti oikeus pyytää niin sanottua rekisteriotetta, joka sisältää tietoja NRI Groupin käsittelemistä henkilötiedoista. Tällainen pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja henkilön henkilökohtaisesti allekirjoittamana, jotta vältetään luvaton pääsy henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää NRI Groupia milloin tahansa oikaisemaan tai poistamaan hänen henkilötietonsa.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa uutiskirjeemme tai suoramarkkinointikirjeemme tilaus. Tämä voidaan tehdä postituksessa olevan linkin kautta tai ottamalla yhteyttä NRI Groupiin. Tällöin NRI Group lopettaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn tätä tarkoitusta varten.

Tämän asiakirjan lopussa on NRI Groupin yhteystiedot, joiden avulla voit käyttää oikeuksiasi.

Sinulla on yleensä oikeus käyttää oikeuksiasi maksutta. Jos pyyntö on kuitenkin ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, voimme joko periä kohtuullisen maksun tai jättää pyynnön täyttämättä.

NRI Group vastaa pyyntöön ilman aiheetonta viivytystä ja yleensä kuukauden kuluessa. Jos lisäaikaa tarvitaan tai jos emme jostain syystä pysty täyttämään pyyntöä, ilmoitamme siitä sinulle. Voimme myös pyytää lisätietoja, jos se on tarpeen henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

Valitukset

Jos uskot, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti tai että emme noudata oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus Ruotsin tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoja menettelytavoista on Ruotsin tietosuojaviranomaisen verkkosivustolla.

Evästeet

NRI Groupin verkkosivustot käyttävät evästeitä, jotka ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi. Emme näe keräämiemme evästeiden kautta mitään henkilökohtaisia tietojasi. Käytämme evästeitä saadaksemme verkkosivuston toimimaan turvallisesti ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

Lue lisää evästeistämme.

Käytämme erityyppisiä evästeitä:

Istuntoevästeet tallennetaan tilapäisesti tietokoneellesi, kun vierailet NRI Groupin verkkosivustoilla, jotta varmistetaan, että verkkosivustot toimivat oikein vierailusi aikana, ja ne poistetaan heti, kun selain suljetaan.

Pysyvät evästeet tallennetaan tietokoneellesi, ja ne auttavat verkkosivustoamme tunnistamaan IP-osoitteen seuraavalla vierailullasi, jotta vierailusi olisi helpompi. Pysyvät evästeet pysyvät tietokoneellasi, kunnes ne poistetaan.

NRI Group tallentaa ensimmäisen osapuolen evästeet tietokoneellesi, kun vierailet verkkosivustoillamme.

Evästeiden estäminen tai poistaminen

Voit aina muuttaa selaimesi tai laitteesi asetuksia evästeiden estämiseksi tai poistamiseksi. Jotkin verkkosivuston osat ovat kuitenkin riippuvaisia evästeistä toimiakseen oikein, ja toiminnallisuus voi heikentyä, jos asetat selaimesi estämään evästeiden hyväksymisen.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

NRI Group voi muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä aika ajoin. Ilmoitamme muutoksista verkkosivustollamme www.nrigroup.se.

Nordic Room Improvement Holding AB
Kryptongatan 1
431 53 Mölndal, Sweden

info@nrigroup.se
031-7061900